HEM | PRISER | SPÅRSYSTEM | SPÅRINFO | ANLÄGGNINGSRÅD | KONTAKT
 Webbkamera södra Berget just nu!

Anläggningsråd

Anläggningsrådet skall vara ett rådgivande organ för skötsel, preparering och utveckling av skidanläggningen Friluftscentrum Södra Berget.

Anläggningsrådet skall aktivt ta beslut gällande konstsnöanläggningen för längdspårsystemet vid Ängen Södra Berget.

Med detta avses
• Beordring för utkörning av snö
• Besluta vilka spårslingor som skall snöläggas
• Besluta vilken ordning spårslingorna skall snöläggas
• Besluta vilken volym snö som skall läggas
• Beslut gällande preparering av spår
• Ansvarsfördelning mellan föreningarna och Kultur & Fritid

Anläggningsrådet ansvarar för administrationen av betalsystemet för konstsnöspåret.

Med detta avses
• Administration av försäljning av dagkort och säsongskort
• Redovisning av intäkter och kostnader gällande kortförsäljning
• Marknadsföring av konstsnöspåret
• Rutiner för biljettkontroll

I anläggningsrådet sitter två representanter för Kultur & Fritids samt två representanter för de ingående föreningarna i alliansen.
Vid behov ingår adjungerad från Kultur & Fritid och/eller föreningsalliansen.

Kultur & Fritid ansvarar och utför
• Drift och service av snökanonanläggning
• Produktion av snö
• Spårpreparering
• Kortautomat
• Kortförsäljning i Raststugan på Ängen
• Kortkontroll på dagtid

Föreningarna ansvarar och utför
• Utkörning av snö
• Kortkontroll på kvällar och helger
• Övrig kortförsäljning
• Reklamförsäljning

      Denna sida sponsras av VIDVINKEL webb & teknik AB Copyright 2006-2018 kanonspår.nu